Tworzymy aplikacje

Tworzymy dowolne aplikacje w oparciu o technologię PHP/MySQL, pozwalające usprawnić pracę w Państwa firmie. Główną zaletą naszych aplikacji jest ścisłe dopasowanie do potrzeb klienta i możliwość dalszej rozbudowy.

Nasze aplikacje obsługiwane są poprzez dowolną przeglądarkę i mogą być używane nie tylko na pojedynczym komputerze, ale na wielu komputerach w lokalnej sieci komputerowej, lub nawet poprzez internet (np. z domu).

Wykonane dotychczas przez nas aplikacje obejmują różne sfery działalności:

ET-net system wpomagający wewnętrzny obieg dokumentów i poczty
JPK generator rejestrów VAT (JPK_VAT) w formacie XML
Urlopyplanowanie i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności
Wyposażenieewidencja wyposażenie i środków trwałych z naliczaniem amortyzacji
E.R.OElektroniczny Rejestr Ocen
Li-Lekrozliczanie czasu pracy lekarzy i kontraktów NFZ
Przychodniakompleksowa obsługa przychodni POZ (skierowania, recepty, e-WUS itp)
Warsztatwspomaganie pracy warsztatu samochodowego
Sprawozdaniagenerator sprawozdań XML jednostek budżetowych do systemu Besti@
Z-7tworzenie asygnat zasiłkowych ZUS
Wyjazdy SGzarządzanie pojazdami i wyjazdami służbowymi
Wydatkikontrola realizacji planu finansowego jednostki budżetowej
Jadłospissporządzanie jadłospisów z wyliczaniem kaloryczności
EwiDOsewidencja zbiorów danych osobowych i upoważnień do ich przetwarzania
Delegacjeewidencja delegacji krajowych, z wyliczaniem kosztów podróży