Tworzymy na zamówienie dowolne aplikacje w oparciu o technologię PHP/MySQL, pozwalające usprawnić pracę Pastwa firmy. Aplikacje te obsługiwane są poprzez przeglądarkę (zalecamy Mozilla Firefox) i mogą być używane zarówno na pojedynczym komputerze, jak i w lokalnej sieci komputerowej lub poprzez internet. Główną zaletą takich aplikacji jest ścisłe dopasowanie do potrzeb klienta i możliwość dalszej rozbudowy.

Wykonane przez nas dotychczas aplikacje obejmują różne rodzaje działalności:

PHP + MySQL

 • Urlopy - planowanie i rozliczanie urlopów oraz zwolnień lekarskich
 • E.R.O - Elektroniczny Rejestr Ocen
 • Li-Lek - rozliczanie czasu pracy lekarzy i punktów NFZ
 • Przychodnia - kompleksowa obsługa pacjentów (m.in. skierowania, recepty, e-WUS)
 • Warsztat - wspomaganie pracy warsztatu samochodowego
 • Sprawozdania - generowanie sprawozdań XML z jednostek budżetowych do systemu Besti@
 • Z-7 - tworzenie asygnat zasiłkowych ZUS
 • Wyposażenie - ewidencja wyposażenie i środków trwałych z naliczaniem amortyzacji
 • Wyjazdy SG - zarządzanie pojazdami i wyjazdami służbowymi
 • Wydatki - kontrola realizacji planu finansowego jednostki budżetowej
 • Jadłospis - sporządzanie jadłospisów z wyliczaniem kaloryczności
 • EWIDOS - ewidencja zbiorów danych osobowych i upoważnień do ich przetwarzania
 • Delegacje - ewidencja delegacji krajowych, z wyliczaniem kosztów podróży

Szablon dzięki Web Design Builders