Opieka serwisowa

Usługa opieki serwisowej jest polecana dla klientów, którzy nie zatrudniają specjalisty w zakresie IT. Dzięki korzystaniu z naszej asysty technicznej można utrzymać na wysokim poziomie niezawodność użytkowanego systemu informatycznego oraz zminimalizować czas usuwania jego awarii.

W ramach opieki serwisowej:

 • wykonujemy okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego
 • wykonujemy aktualizację systemów operacyjnych i oprogramowania
 • naprawiamy i wymieniamy uszkodzony sprzęt komputerowy w jak najkrótszym czasie
 • udzielamy pomocy na bieżąco poprzez telefon i zdalny dostęp internetowy
 • wykonujemy i nadzorujemy archiwizację danych
 • udostępniamy miejsce na serwerze w celu prowadzenia własnego serwisu WWW
 • pomagamy w pozostałych działaniach (np. ochrona danych osobowych, BIP)

Dlaczego zawarcie umowy na opiekę serwisową jest lepsze niż usługi "na wezwanie"?

 • czas reakcji jest z reguły krótszy - na zasadzie pierwszeństwa
 • nadzór nad systemem prowadzony jest w sposób ciągły, a nie wyrywkowo
 • w trakcie cyklicznych przeglądów wykrywamy problemy, który mogą spowodować w przyszłości awarię
 • niektóre czynności serwisowe planujemy z wyprzedzeniem i wykonujemy je po godzinach pracy
 • dzięki naszemu doświadczeniu możemy proponować lepsze rozwiązania od istniejących
 • udzielamy upustu przy zakupie sprzętu komputerowego
 • w czasie naprawy możemy udostępnić klientowi sprzęt zastępczy