Usługa opieki serwisowej jest polecana dla klientów posiadających kilka lub kilkanaście komputerów, które nie chcą utrzymywać własnego pionu informatycznego. Dzięki korzystaniu z naszej asysty technicznej można utrzymać na wysokim poziomie niezawodność użytkowanego systemu informatycznego oraz zminimalizować czas usuwania jego awarii.

W ramach opieki serwisowej:

 • wykonujemy okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego
 • wykonujemy aktualizację systemów operacyjnych i oprogramowania
 • naprawiamy i wymieniamy uszkodzony sprzęt komputerowy w jak najkrótszym czasie
 • udzielamy bieżącej pomocy telefonicznie i poprzez zdalny dostęp internetowy
 • wykonujemy i nadzorujemy archiwizację danych
 • udostępniamy miejsce na serwerze w celu prowadzenia własnego serwisu WWW
 • pomagamy w pozostałych działaniach (np. ochrona danych osobowych, BIP)

Dlaczego zawarcie umowy na opiekę serwisową jest lepsze niż usługi "na wezwanie"?

 • czas reakcji na rozwiązanie zgłoszonego problemu jest z reguły krótszy (na zasadzie pierwszeństwa)
 • nadzór na sprawnością systemu informatycznego prowadzony jest w sposób ciągły (nie wyrywkowo)
 • dzięki znajomości systemu informatycznego jesteśmy w stanie zaproponować lepsze rozwiązania
 • w trakcie cyklicznych przeglądów sprzętu wykrywamy problemy, który mogą spowodować awarię
 • niektóre czynności serwisowe planujemy z wyprzedzeniem i wykonujemy je po godzinach pracy
 • udzielamy upustu przy zakupie sprzętu komputerowego
 • w czasie naprawy możemy udostępnić klientowi sprzęt zastępczy
Szablon dzięki Web Design Builders