Praktyczne porady dla użytkowników komputerów

Przyczyną samoczynnie pojawiających się okienek z reklamami mogą być programy typu "Adware", zainstalowane dodatkowo podczas instalacji innego oprogramowania. Programy tego typu nie są zaliczane do wirusów, więc programy antywirusowe są w tym zakresie nieskuteczne.

Aby szybko i skutecznie pozbyć się "śmieci" z komputera, należy:

 • pobrać z internetu bezpłatny program o nazwie Adwcleaner
 • uruchomić pobrany program i potwiedzić zgodę na uruchomienie
 • kliknąć przycisk "Szukaj"
 • po zakończeniu skanowania kliknąć przycisk "Usuń"
 • potwierdzić komunikat o konieczności ponownego uruchomienia Windows
 • po restarcie systemu zapoznać się z wynikami czyszczenia i zamknąć okno raportu

Jeżeli to nie wystarczy, należy skorzystać z mocniejszych narzędzi, np. programu SpyHunter - po zeskanowaniu komputera i wyświetleniu znalezionych "śmieci" można je ręcznie usunąć na podstawie wyświetlonych informacji (automatyczne usunięcie wymaga zakupu licencji).

Aby zainstalować Corela X3 na Windows 10, należy ręcznie uruchomić instalatora z wiersza poleceń (jako administrator) poleceniem:

MSIEXEC.EXE /i "F:\CorelX3\CGS13\setup.msi" TRANSFORMS="F:\CorelX3\CGS13\1045.MST" SETUPEXEDIR="F:\CorelX3\CGS13"

gdzie: F:\CorelX3 wskazuje na folder instalacyjny.

Po zainstalowaniu aplikacji należy doinstalować pozostałe moduły uruchamiając pliki z foldera CGS13:

PL.MSI - polski język

FONTNAV.MSI - BitStream Font Navigator

Źródło: http://www.zive.cz/poradna/windows10-a-instalace-corel-x3/sc-20-cq-559066/default.aspx?consultanswers=1

Dla systemu Windows 7:

- jeżeli Windows pracuje w trybie IDE

 1. Zmodyfikować Rejestr: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msahci - Start = 0
 2. Po restarcie komputera przestawić w BIOS kontroler SATA w tryb AHCI - Windows automatycznie zastosuje odpowiednie sterowniki

- jeżeli Windows pracuje w trybie AHCI

 1. Zmodyfikować Rejestr: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msahci - Start = 3
 2. Po restarcie komputera przestawić w BIOS kontroler SATA w tryb IDE

Dla systemu Windows 10:

 1. Uruchomić konsolę CMD (jako administrator)
 2. Ustawić rozruch systemu w trybie awaryjnym poleceniem:
  bcdedit /set {current} safeboot minimal
 3. Zamknąć system i uruchomić ponownie komputer
 4. Zmienić w BIOS tryb pracy dysku - po restarcie Windows uruchomi się w trybie awaryjnym
 5. Uruchomić konsolę CMD (jako administrator)
 6. Wyłączyć rozruch systemu w trybie awaryjnym poleceniem:
  bcdedit /deletevalue {current} safeboot
 7. Zamknąć system i uruchomic ponownie

Komputer przenośny jest bardziej narażony na uszkodzenie niż stacjonarny. Przestrzeganie poniższych zasad pozwoli uniknąć typowych awarii laptopów.

Przegrzanie - nie dopuszczać do przegrzewania laptopa, gdyż to może doprowadzić do odlutowania lub uszkodzenia wewnętrznych podzespołów. Regularnie (np. raz w roku) czyścić wnętrze z kurzu lub zlecać to naszemu serwisowi.

Przepięcia - nieużywany laptop odłączać od sieci zasilającej i komputerowej, szczególnie podczas burzy.

Zalanie płynem - natychmiast odłączyć zasilanie i wyciągnąć baterię, następnie położyć laptopa do góry dnem wkładając ręcznik papierowy między matrycę a klawiaturę. Jak najszybciej dostarczyć do naszego serwisu celem wyczyszczenia i wysuszenia płyty głównej - czas ma tu istotne znaczenie ze względu na postępującą korozję. Klawiaturę po zalaniu zwykle należy wymienić na nową.

Uszkodzenie dysku - nie przenosić laptopa w czasie pracy - najpierw zamknąć pokrywę, co spowoduje uśpienie laptopa.

Uszkodzenie gniazd - nie przenosić laptopa z podłączonym zasilaczem i urządzeniami USB, w razie uszkodzenia gniazda zlecić jego wymianę w naszym serwisie. W przypadku używania dużych modemów USB zalecane jest stosowanie miękkich kabli przejściowych.

Uszkodzenie zasilania - nie stosować niesprawdzonych zamienników zasilaczy (szczególnie o mniejszej mocy), nie naprawiać samodzielnie kabli zasilających ze względu na możliwość zamiany polaryzacji.

Począwszy od wersji 52 w przeglądarce Mozilla Firefox wyłączone zostały wszystkie wtyczki oparte o technologię NPAPI, w tym wtyczka Java i AdobeReader. Powoduje to m.in. niemożność stosowania podpisów certyfikatem kwalifikowanym, które właśnie korzystają z apletów Javy.

Okazuje się jednak, że naprawa tego problemu jest prosta i szybka. Aby przywrócić obsługę wtyczek w przeglądarce Mozilla Firefox, należy:

 1. w pasku adresu przeglądarki wpisać about:config i naciśnąć Enter
 2. potwierdzić zgodę na świadomą modyfikację parametrów
 3. kliknąć prawym w pustym miejscu i wybrać Dodaj ustawienie typu, a następnie Wartość logiczna (Boolean)
 4. jako nazwę ustawienia wpisać plugin.load_flash_only - potwierdzić OK
 5. jako wartość ustawienia wybrać false - potwierdzić OK
 6. zamknąć przeglądarkę.

Od tej chwili zostanie przywrócona możliwośc korzystania z wtyczek Java i AdobeReader. Oczywiście bez zmian pozostanie konieczność ich odblokowywania w przypadku zbyt starych wersji.

Jeżeli w wyniku nagłego przerwania pracy systemu Windows 7 (po odłączeniu zasilania lub po "niebieskim ekranie") próba zalogowania kończy się komunikatem:
Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika
- to można próbować naprawić problem odpowiednio modyfikując Rejestr:

 1. Zalogować się na konto "Administrator"
 2. Uruchomić regedit
 3. Odszukać gałąź: HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows NT | CurrentVersion | ProfileList
 4. Sprawdzić czy dla zablokowanego profilu nie powtarza się klucz SID z rozszerzeniem .bak - jeżeli tak to przywrócić jego nazwę usuwając rozszerzenie .bak (ewentualnie zabezpieczając pierwotny klucz przez zmianę jego nazwy)
 5. Wyzerować wartości w polach RefCount oraz State dla przywróconego klucza
 6. Uruchomić ponownie system

W najnowszych wersjach przeglądarki Mozilla Firefox, w trosce o bezpieczeństwo użytkownika, wyświetlane są ostrzeżenia "Połączenie nie jest zabezpieczone..." wewnątrz pól formularzy służących do logowania na stronach, które nie stosują szyfrowanego połączenia HTTPS. Komunikaty te utrudniają procedurę logowania oraz niekiedy uniemożliwiają korzystanie z zapamiętanych haseł.

Aby ukryć te komunikaty w przeglądarce Mozilla Firefox, należy:

 1. w pasku adresu przeglądarki wpisać about:config i naciśnąć Enter
 2. potwierdzić zgodę na świadomą modyfikację parametrów
 3. odnaleźć parametr o nazwie: security.insecure_field_warning.contextual.enabled
 4. kliknąć dwukrotnie na wskazanym parametrze, przestawiając jego wartość na false
 5. zamknąć przeglądarkę.

W razie potrzeby przywrócenia ostrzeżeń należy postąpić podobnie, przestawiając wymieniony parametr na wartość true.

Porada dotyczy zalecanej instalacji Windows 7 na dwóch dyskach - systemu na SSD i danych na HDD. W efekcie zmniejszymy ilość operacji zapisów na dysku SSD i przyspieszymy działanie systemu. Warunkiem koniecznym jest włączenie trybu AHCI w ustawieniach BIOS komputera.

1. Wyłączenie wstępnego ładowania do pamięci (w rejestrze):

HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Control | Session Manager | Memory Management | PrefetchParameters

 • EnableBootTrace = 0
 • EnablePrefetcher = 0
 • EnableSuperfetch = 0

2. Poprawa obsługi partycji NTFS - blokada tworzenia plików DOS o nazwach 8+3 (w rejestrze):

HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Control | FileSystem

 • NtfsDisable8dot3NameCreation = 1
 • NtfsMemoryUsage = 2

3. Włączenie funkcji TRIM (cmd):

fsutil.exe behavior set DisableDeleteNotify 0

4. Przeniesienie pliku stronicowania na dysk HD:

Komputer - Właściwości - Zaawansowane - Ustawienia - Zaawansowane - Zmień
można ustawić rozmiar pliku stronicowania na automatyczny lub stały - 1,5 razy większy niż RAM

5. Zmiana lokalizacji plików tymczasowych:

 • utworzyć folder TMP na dysku HDD - można go następnie ukryć
 • zmienić definicje zmiennych TEMP i TMP na powyższy folder (Komputer - Właściwości - Zaawansowane - Zmienne środowiskowe)

6. Wyłączenie automatycznej defragmentacji dysków - dysk HDD można defragmentować ręcznie:

Narzędzia systemowe - Defragmentator - Konfiguruj harmonogram - wyłączyć

7. Wyłączenie opróżniania bufora zapisu na dysku SSD:

Komputer - Zarządzaj - Menedżer urządzeń - Stacje dysków - (wybrać SSD) - Właściwości - Zasady
zaznaczyć: Wyłącz opróżnianie...

8. Wyłączenie funkcji ReadyBoost:

Komputer - Zarządzaj - Wydajność - Sesje śledzenia zdarzeń uruchamiania - ReadyBoot
po otwarciu na zakładce Sesje śledzenia - odznaczyć opcje: Włączono.

9. Wyłączenie usypiania dysku SSD:

Opcje zasilania - Zmień ustawienia - Zaawansowane - Dysk twardy - Wyłącz dysk twardy po 0 minutach

10. Przeniesienie foldera z profilami użytkowników na dysk HDD:

 • utworzyć pomocnicze konto administratora i zalogować się na tym koncie
 • w rejestrze HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows NT | CurrentVersion | ProfileList
  - zmienić ścieżkę w ProfilesDirectory na dysk HDD (standardowo D:\Users)
 • w rejestrze HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows NT | CurrentVersion | ProfileList | (wybrać profil)
  - zmienić ścieżkę w ProfileImagePath na dysk HDD
 • przenieść folder użytkownika na dysk HDD wg powyższej ścieżki
 • zalogować się na konto użytkownika i usunąć konto pomocnicze

W celu dodatkowego przyśpieszenia systemu można zastosować kolejne zmiany, ale kosztem utraty niektórych funkcjonalności systemu,

1. Wyłączenie funkcji przywracania systemu:

Komputer - Właściwości - Ochrona systemu - Konfiguruj - Wyłącz

2. Wyłączenie możliwości hibernowania systemu (cmd):

powercfg -h off

3. Wyłączenie funkcji Kosza dla dysku SSD:

Kosz - Właściwości

4. Wyłączenie indeksowania plików - uniemożliwi szybkie szukanie

Komputer - Zarządzaj - Usługi - Windows Search (wyłączony)
Komputer - Dysk SSD - Właściwości - Zezwalaj... (wyłączyć opcję)

Można również przenieść systemowy folder "Program Files" na dysk HDD z wykorzystaniem linków symbolicznych:

 • uruchomić tryb awaryjny
 • przekopiować foldery "Program Files" oraz "Program Files (x86)" na dysk HDD
 • usunąć pierwotne foldery lub zmienić ich nazwy
 • utworzyć linki symboliczne poleceniami (cmd):
  mklink /D "C:\Program Files" "D:\Program Files"
  mklink /D "C:\Program Files (x86)" "D:\Program Files (x86)"
Win C Pasek Zaklęć
Win , podgląd Pulpitu i wyłącza go po zwolnieniu przycisku Windows
Win . następnie kursor lewo lub prawo - przeniesienie okna na lewą lub prawą stronę
drugie naciśnięcie kropki przełączy na kolejne aktywne okno
trzecie naciśniecię kropki przełączy na belkę rozdzielającą okna, a użycie kursorów lewo lub prawo spowoduje zmniejszenie okna o połowę (działa od wersji Windows 8.1)
Win I panel ustawień aplikacji (Settings)
W aplikacjach typu Modern to tu znajdziesz opcje i ustawienia dla aplikacji
Win Z menu niektórych aplikacji Metro (działa m.in. w Internet Explorerze; na ekranie startowym wyświetla menu kontekstowe)
Win J przełącza do ostatnio ukrytej aplikacji Metro (jeżeli wyświetlany jest ekran startowy)
Win Tab przełącza między otwartymi aplikacjami Metro w kolejności ich uruhamiania
Win E uruchamia Eksploratora Windows z oknem Mój komputer (na Pulpicie)
Win R polecenie Uruchom (na Pulpicie)
Win T podgląd uruchomionych aplikacji i pozwala na ich wybór za pomocą klawiszy kursora (na Pulpicie)
Win F wyszukiwarka plików
Win Q wyszukiwarka aplikacji
Win W wyszukiwarka ustawień
Win K panel urządzeń
Win X menu podstawowych aplikacji i apletów Panelu Sterowania
Win P panel zarządzania monitorami
Win H panel współdzielenia („Share")
Win L blokuje komputer i wyświetla ekran Lock Screen (wymagania zalogowania do dalszej pracy)
Win PrtScn zrzut ekranu (wszystkie zrzuty przechowywane są w folderze Komputer > Obrazy > Zrzuty ekranu)
Win Cyfra uruchamia kolejne aplikacje przypięte do paska Szybkiego uruchamiania
Win Enter włącza lub wyłącza narratora Windows (dla niewidzących)
Win Spacja zmiana typu obsługiwanej klawiatury
Win + / -
uruchamia Lupę i powiększa / pomniejsza podglądu ekranu
Win lewy wypełnia aktywnym oknem lewą połowę ekranu
Win prawy wypełnia aktywnym oknem prawą połowę ekranu
Win góra maksymalizacja okna
Win dół minimalizacja okna
Win Home minimalizuje lub maksymalizuje wszystkie okna poza aktywnym
Win D otwiera lub zamyka ostatnio aktywne okno aplikacji
Win M zmniejsza okna wszystkich aplikacji
Win B włącza obszar powiadomień na pasku zadań

Inne przydatne skróty (bez użycia klawisza Windows)

Alt Tab przełącza między otwartymi aplikacjami pulpitowymi
Ctrl Tab przełącza między zakładkami w otwartym oknie aplikacji
Ctrl Shift Esc uruchamia menedżer zadań
Ctrl Shift N tworzy nowy folder
Shift ppm otwiera menu kontekstowe (ppm - prawy przycisk myszki)

Jedną z nowości wprowadzonych w Windows 8 jest "szybki start", polegający na wczytaniu zahibernowanego stanu jądra systemu, zamiast jego inicjowania, jak to miało miejsce w starszych wersjach. Efektem działania tej funkcji jest znaczne skrócenie (mniej więcej o połowę) czasu uruchamiania Windows 8.

Funkcja ta jednak może powodować problemy z wyłączaniem zasilania w starszych komputerach (np. Dell Precision). Może również dojść do uszkodzenia danych w przypadku, gdy będziemy chcieli modyfikować zawartość dysku poza macierzystym systemem, czyli np. po podłączeniu do Linuxa lub uruchomieniu z płyty Hiren's Boot.

Zarządzanie powyższą funkcją odbywa się przez Opcje Zasilania w Panelu Sterowania:

1) kliknąć: "Wybierz działanie przycisków zasilania"
2) kliknąć "Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne"
3) odznaczyć "Włącz szybkie uruchamianie (zalecane)"
4) zatwierdzić przyciskiem "Zapisz zmiany"

Uruchomić wiersz poleceń CMD w działającym systemie Windows (lub uruchomić komputer z płyty instalacyjnej: Napraw komputer, Wiersz polecenia)

 1. DISKPART
 2. LIST DISK - wyświetlą się dyski, zapamiętać numer napędu pendrive (np. 1)
 3. SELECT DISK 1 - tutaj użyć nazwy/numeru pendrive
 4. DETAIL DISK - sprawdzić czy to na pewno ten pendrive
 5. CLEAN - wyczyszczenie zawartości pendrive
 6. CREATE PARTITION PRIMARY
 7. SELECT PARTITION 1
 8. ACTIVE - tworzy aktywną partycję oraz sektor startowy
 9. FORMAT FS=FAT32
 10. DETAIL DISK - sprawdzić literę napędu i ewentualnie użyć ASSIGN żeby przydzielić
 11. EXIT - zakończenie programu DISKPART

Skopiowanie sektora startowego

E:\BOOT\BOOTSECT.EXE /nt60 F:

gdzie: E - litera napędu z instalacją Windows, F - litera pendrive

Skopiowanie plików instalatora Windows na pendrive

Uruchomić wiersz poleceń CMD w działającym systemie Windows

(z płyty można wpisać polecenie: c:\windows\system32)

XCOPY E:\*.* F:\ /E/H/F
lub
ROBOCOPY E: F: /MIR /W:0 /R:0

gdzie: E - litera napędu z instalacją Windows, F - litera pendrive

(cmd) net user Administrator /active:no

Technologia Intel Smart Response pozwala na przyśpieszenie pracy tradycyjnego dysku twardego HDD poprzez utworzenie pamięci podręcznej (cache) na szybkim, niedużym dysku SSD, lub wbudowanej pamięci w dysku hybrydowym SSHD.

 1. BIOS - włączyć Intel Rapid Start Technology (IRST)
 2. BIOS - wybrać tryb pracy RAID dla kontrolera SATA
 3. Windows - zainstalować i uruchomić oprogramowanie Intel Rapid
 4. na zakładce "Wydajność" uruchomić link "Włącz przyspieszenie"
 5. wskazać dysk SSD oraz dysk HDD, który ma zostać przyspieszony
 6. wybrać tryb przyspieszenia: rozszerzony lub maksymalizacji

Charakterystyka trybów przyspieszenia:

 • tryb rozszerzony (bezpieczny) - zmienione dane są natychmiast zapisywane na dysku - nie zwiększa to prędkości zapisu, ale nie istnieje ryzyko utraty danych po nagłym wyłączeniu zasilania
 • tryb maksymalizacji (szybki)) - dane są synchronizowane co pewien czas - zwiększa to prędkość zapisu danych, ale wymaga sprawnej baterii w laptopie lub podłączenia komputera do zasilacza UPS!

W sieciah firmowych i prywatnych Windows 10 automatycznie dodaje wszystkie drukarki sieciowe, co utrudnia wybór właściwej drukarki podczas drukowania, ze zwględu na obszerną listę drukarek.
Aby wyłączyć automatyczne instalowanie drukarek, należy:

 • otworzyć Ustawienia, a następnie "Sieci i Internet"
 • wybrać "Opcje udostępniania"
 • w sekcji "Odnajdowanie sieci" wyłączyć opcję "Włącz konfiguracje automatyczną urządzeń połączonych z siecią"