Praktyczne porady dla użytkowników komputerów

Mając mały dysk systemowy C można część folderów przenieść na drugi dysk, "oszukując" system tworząc link symboliczny. Na przykładzie foldera "Program Files":

 • uruchomić tryb awaryjny Windows
 • przekopiować foldery "Program Files" oraz/lub "Program Files (x86)" na dysk D
 • usunąć pierwotne foldery lub zmienić tymczasowo ich nazwy
 • utworzyć linki symboliczne poleceniami (cmd):
  mklink /D "C:\Program Files" "D:\Program Files"
  mklink /D "C:\Program Files (x86)" "D:\Program Files (x86)"
 • uruchomić ponownie Windows

Przeniesienie domyślnego foldera z profilami użytkowników na drugi dysk pozwoli zaoszczędzić miejsce na systemowym dysku

 • utworzyć pomocnicze konto administratora i zalogować się na tym koncie
 • w rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows NT | CurrentVersion | ProfileList
  - zmienić ścieżkę w ProfilesDirectory na drugi dysk (np. D:\Users)
 • w rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows NT | CurrentVersion | ProfileList | (wybrać profil)
  - zmienić ścieżkę w ProfileImagePath na drugi dysk
 • przenieść folder użytkownika na drugi dysk HDD wg powyższej ścieżki
 • zalogować się na właściwe konto administratora i usunąć konto pomocnicze

Dla systemu Windows 7:

- jeżeli Windows pracuje w trybie IDE

 1. Zmodyfikować Rejestr: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msahci - Start = 0
 2. Po restarcie komputera przestawić w BIOS kontroler SATA w tryb AHCI - Windows automatycznie zastosuje odpowiednie sterowniki

- jeżeli Windows pracuje w trybie AHCI

 1. Zmodyfikować Rejestr: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msahci - Start = 3
 2. Po restarcie komputera przestawić w BIOS kontroler SATA w tryb IDE

Dla systemu Windows 10:

 1. Uruchomić konsolę CMD (jako administrator)
 2. Ustawić rozruch systemu w trybie awaryjnym poleceniem:
  bcdedit /set {current} safeboot minimal
 3. Zamknąć system i uruchomić ponownie komputer
 4. Zmienić w BIOS tryb pracy dysku - po restarcie Windows uruchomi się w trybie awaryjnym
 5. Uruchomić konsolę CMD (jako administrator)
 6. Wyłączyć rozruch systemu w trybie awaryjnym poleceniem:
  bcdedit /deletevalue {current} safeboot
 7. Zamknąć system i uruchomic ponownie

Komputer przenośny jest bardziej narażony na uszkodzenie niż stacjonarny. Przestrzeganie poniższych zasad pozwoli uniknąć typowych awarii laptopów.

Przegrzanie - nie dopuszczać do przegrzewania laptopa, gdyż to może doprowadzić do odlutowania lub uszkodzenia wewnętrznych podzespołów. Regularnie (np. raz w roku) czyścić wnętrze z kurzu lub zlecać to naszemu serwisowi.

Przepięcia - nieużywany laptop odłączać od sieci zasilającej i komputerowej, szczególnie podczas burzy.

Zalanie - natychmiast odłączyć zasilanie i wyciągnąć baterię, następnie położyć laptopa do góry dnem wkładając ręcznik papierowy między matrycę a klawiaturę. Jak najszybciej dostarczyć do naszego serwisu celem wyczyszczenia i wysuszenia płyty głównej - czas ma tu istotne znaczenie ze względu na postępującą korozję. Klawiaturę po zalaniu zwykle należy wymienić na nową.

Uszkodzenie dysku twardego - nie przenosić laptopa w czasie pracy - najpierw zamknąć pokrywę, co spowoduje uśpienie laptopa.

Uszkodzenie gniazd - nie przenosić laptopa z podłączonym zasilaczem i urządzeniami USB, w razie uszkodzenia gniazda zlecić jego wymianę w naszym serwisie. W przypadku używania dużych modemów USB zalecane jest stosowanie miękkich kabli przejściowych.

Uszkodzenie zasilania - nie stosować niesprawdzonych zamienników zasilaczy (szczególnie o mniejszej mocy), nie naprawiać samodzielnie kabli zasilających ze względu na możliwość zamiany polaryzacji.

Jeżeli w wyniku nagłego przerwania pracy systemu Windows 7 (po odłączeniu zasilania lub po "niebieskim ekranie") próba zalogowania kończy się komunikatem:
Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika
- to można próbować naprawić problem odpowiednio modyfikując Rejestr:

 1. Zalogować się na konto "Administrator"
 2. Uruchomić regedit
 3. Odszukać gałąź: HKEY_LOCAL_MACHINE | SOFTWARE | Microsoft | Windows NT | CurrentVersion | ProfileList
 4. Sprawdzić czy dla zablokowanego profilu nie powtarza się klucz SID z rozszerzeniem .bak - jeżeli tak to przywrócić jego nazwę usuwając rozszerzenie .bak (ewentualnie zabezpieczając pierwotny klucz przez zmianę jego nazwy)
 5. Wyzerować wartości w polach RefCount oraz State dla przywróconego klucza
 6. Uruchomić ponownie system

W nowszych wersjach przeglądarki Mozilla Firefox, w trosce o bezpieczeństwo użytkownika, wyświetlane są ostrzeżenia "Połączenie nie jest zabezpieczone..." wewnątrz pól formularzy służących do logowania na stronach, które nie stosują szyfrowanego połączenia HTTPS. Komunikaty te utrudniają procedurę logowania oraz niekiedy uniemożliwiają korzystanie z zapamiętanych haseł.

Aby ukryć te komunikaty w przeglądarce Mozilla Firefox, należy:

 1. w pasku adresu przeglądarki wpisać about:config i naciśnąć Enter
 2. potwierdzić zgodę na świadomą modyfikację parametrów
 3. odnaleźć parametr o nazwie: security.insecure_field_warning.contextual.enabled
 4. kliknąć dwukrotnie na wskazanym parametrze, przestawiając jego wartość na false
 5. zamknąć przeglądarkę.

W razie potrzeby przywrócenia ostrzeżeń należy postąpić podobnie, przestawiając wymieniony parametr na wartość true.

Warunkiem koniecznym jest włączenie trybu AHCI w ustawieniach BIOS komputera.

1. Wyłączyć wstępne ładowanie do pamięci, co jest niepotrzebne przy dysku SSD:

W rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Control | Session Manager | Memory Management | PrefetchParameters

 • EnableBootTrace = 0
 • EnablePrefetcher = 0
 • EnableSuperfetch = 0

2. Poprawić obsługę partycji NTFS - blokada tworzenia plików DOS o nazwach 8+3 znaki:

W rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Control | FileSystem

 • NtfsDisable8dot3NameCreation = 1
 • NtfsMemoryUsage = 2

3. Włączyć funkcję TRIM (cmd):

 • fsutil.exe behavior set DisableDeleteNotify 0

4. Wyłączyć automatyczną defragmentację dysków - dysk HDD można defragmentować ręcznie:

 • Narzędzia systemowe - Defragmentator - Konfiguruj harmonogram - wyłączyć

5. Wyłączyć opróżniania bufora zapisu na dysku SSD:

 • Komputer - Zarządzaj - Menedżer urządzeń - Stacje dysków - (wybrać SSD) - Właściwości - Zasady
 • zaznaczyć: Wyłącz opróżnianie...

6. Wyłączyć funkcję ReadyBoost:

 • Komputer - Zarządzaj - Wydajność - Sesje śledzenia zdarzeń uruchamiania - ReadyBoot
 • po otwarciu na zakładce Sesje śledzenia - odznaczyć opcje: Włączono.

7. Wyłączyć usypianie dysku:

 • Opcje zasilania - Zmień ustawienia - Zaawansowane - Dysk twardy
 • Wyłącz dysk twardy po 0 minutach

W przypadku pozostawienia dysku HDD

8. Przenieść plik stronicowania na dysk HD:

 • Komputer - Właściwości - Zaawansowane - Ustawienia - Zaawansowane - Zmień
 • można ustawić rozmiar pliku stronicowania na automatyczny lub stały - 1,5 razy większy niż RAM

9. Zmienić lokalizację folderów systemowych użytkownika na dysk HDD, np. folder Dokumenty:

 • Komputer - Dokumenty - Właściwości - Lokalizacja
 • zamienić literę C na D, np. D:\Users\Maciek\Documents

10. Zmienić lokalizację plików tymczasowych:

 • utworzyć folder TMP na dysku HDD - można go ukryć w celu zabezpieczenia przed usunięciem
 • zmienić definicje zmiennych TEMP i TMP na powyższy folder (Komputer - Właściwości - Zaawansowane - Zmienne środowiskowe)
Win C Pasek Zaklęć
Win , podgląd Pulpitu i wyłącza go po zwolnieniu przycisku Windows
Win . następnie kursor lewo lub prawo - przeniesienie okna na lewą lub prawą stronę
drugie naciśnięcie kropki przełączy na kolejne aktywne okno
trzecie naciśniecię kropki przełączy na belkę rozdzielającą okna, a użycie kursorów lewo lub prawo spowoduje zmniejszenie okna o połowę (działa od wersji Windows 8.1)
Win I panel ustawień aplikacji (Settings)
W aplikacjach typu Modern to tu znajdziesz opcje i ustawienia dla aplikacji
Win Z menu niektórych aplikacji Metro (działa m.in. w Internet Explorerze; na ekranie startowym wyświetla menu kontekstowe)
Win J przełącza do ostatnio ukrytej aplikacji Metro (jeżeli wyświetlany jest ekran startowy)
Win Tab przełącza między otwartymi aplikacjami Metro w kolejności ich uruhamiania
Win E uruchamia Eksploratora Windows z oknem Mój komputer (na Pulpicie)
Win R polecenie Uruchom (na Pulpicie)
Win T podgląd uruchomionych aplikacji i pozwala na ich wybór za pomocą klawiszy kursora (na Pulpicie)
Win F wyszukiwarka plików
Win Q wyszukiwarka aplikacji
Win W wyszukiwarka ustawień
Win K panel urządzeń
Win X menu podstawowych aplikacji i apletów Panelu Sterowania
Win P panel zarządzania monitorami
Win H panel współdzielenia („Share")
Win L blokuje komputer i wyświetla ekran Lock Screen (wymagania zalogowania do dalszej pracy)
Win PrtScn zrzut ekranu (wszystkie zrzuty przechowywane są w folderze Komputer > Obrazy > Zrzuty ekranu)
Win Cyfra uruchamia kolejne aplikacje przypięte do paska Szybkiego uruchamiania
Win Enter włącza lub wyłącza narratora Windows (dla niewidzących)
Win Spacja zmiana typu obsługiwanej klawiatury
Win + / -
uruchamia Lupę i powiększa / pomniejsza podglądu ekranu
Win lewy wypełnia aktywnym oknem lewą połowę ekranu
Win prawy wypełnia aktywnym oknem prawą połowę ekranu
Win góra maksymalizacja okna
Win dół minimalizacja okna
Win Home minimalizuje lub maksymalizuje wszystkie okna poza aktywnym
Win D otwiera lub zamyka ostatnio aktywne okno aplikacji
Win M zmniejsza okna wszystkich aplikacji
Win B włącza obszar powiadomień na pasku zadań

Inne przydatne skróty (bez użycia klawisza Windows)

Alt Tab przełącza między otwartymi aplikacjami pulpitowymi
Ctrl Tab przełącza między zakładkami w otwartym oknie aplikacji
Ctrl Shift Esc uruchamia menedżer zadań
Ctrl Shift N tworzy nowy folder
Shift ppm otwiera menu kontekstowe (ppm - prawy przycisk myszki)

Jedną z nowości wprowadzonych w Windows 8 jest "szybki start", polegający na wczytaniu zahibernowanego stanu jądra systemu, zamiast jego inicjowania, jak to miało miejsce w starszych wersjach. Efektem działania tej funkcji jest znaczne skrócenie (mniej więcej o połowę) czasu uruchamiania Windows 8.

Funkcja ta jednak może powodować problemy z wyłączaniem zasilania w starszych komputerach (np. Dell Precision). Może również dojść do uszkodzenia danych w przypadku, gdy będziemy chcieli modyfikować zawartość dysku poza macierzystym systemem, czyli np. po podłączeniu do Linuxa lub uruchomieniu z płyty Hiren's Boot.

Zarządzanie powyższą funkcją odbywa się przez Opcje Zasilania w Panelu Sterowania:

1) kliknąć: "Wybierz działanie przycisków zasilania"
2) kliknąć "Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne"
3) odznaczyć "Włącz szybkie uruchamianie (zalecane)"
4) zatwierdzić przyciskiem "Zapisz zmiany"

Uruchomić wiersz poleceń CMD w działającym systemie Windows (lub uruchomić komputer z płyty instalacyjnej: Napraw komputer, Wiersz polecenia)

 1. DISKPART
 2. LIST DISK - wyświetlą się dyski, zapamiętać numer napędu pendrive (np. 1)
 3. SELECT DISK 1 - tutaj użyć nazwy/numeru pendrive
 4. DETAIL DISK - sprawdzić czy to na pewno ten pendrive
 5. CLEAN - wyczyszczenie zawartości pendrive
 6. CREATE PARTITION PRIMARY
 7. SELECT PARTITION 1
 8. ACTIVE - tworzy aktywną partycję oraz sektor startowy
 9. FORMAT FS=FAT32
 10. DETAIL DISK - sprawdzić literę napędu i ewentualnie użyć ASSIGN żeby przydzielić
 11. EXIT - zakończenie programu DISKPART

Skopiowanie sektora startowego

E:\BOOT\BOOTSECT.EXE /nt60 F:

gdzie: E - litera napędu z instalacją Windows, F - litera pendrive

Skopiowanie plików instalatora Windows na pendrive

Uruchomić wiersz poleceń CMD w działającym systemie Windows

(z płyty można wpisać polecenie: c:\windows\system32)

XCOPY E:\*.* F:\ /E/H/F
lub
ROBOCOPY E: F: /MIR /W:0 /R:0

gdzie: E - litera napędu z instalacją Windows, F - litera pendrive

Technologia Intel Smart Response pozwala na przyśpieszenie pracy tradycyjnego dysku twardego HDD poprzez utworzenie pamięci podręcznej (cache) na szybkim, niedużym dysku SSD, lub wbudowanej pamięci w dysku hybrydowym SSHD.

 1. BIOS - włączyć Intel Rapid Start Technology (IRST)
 2. BIOS - wybrać tryb pracy RAID dla kontrolera SATA
 3. Windows - zainstalować i uruchomić oprogramowanie Intel Rapid
 4. na zakładce "Wydajność" uruchomić link "Włącz przyspieszenie"
 5. wskazać dysk SSD oraz dysk HDD, który ma zostać przyspieszony
 6. wybrać tryb przyspieszenia: rozszerzony lub maksymalizacji

Charakterystyka trybów przyspieszenia:

 • tryb rozszerzony (bezpieczny) - zmienione dane są natychmiast zapisywane na dysku - nie zwiększa to prędkości zapisu, ale nie istnieje ryzyko utraty danych po nagłym wyłączeniu zasilania
 • tryb maksymalizacji (szybki)) - dane są synchronizowane co pewien czas - zwiększa to prędkość zapisu danych, ale wymaga sprawnej baterii w laptopie lub podłączenia komputera do zasilacza UPS!

W sieciah firmowych i prywatnych Windows 10 automatycznie dodaje wszystkie drukarki sieciowe, co utrudnia wybór właściwej drukarki podczas drukowania, ze zwględu na obszerną listę drukarek.
Aby wyłączyć automatyczne instalowanie drukarek, należy:

 • otworzyć Ustawienia, a następnie "Sieci i Internet"
 • wybrać "Opcje udostępniania"
 • w sekcji "Odnajdowanie sieci" wyłączyć opcję "Włącz konfiguracje automatyczną urządzeń połączonych z siecią"

Jeżeli nie możesz aktywować pakietu Office 365 za pomocą konta Microsoft, który nie jest w domenie Microsoft (np. kowalski@list.pl), to musisz zalogowac sie do konta Microsoft (https://office.com/myaccount) i utworzyć alias do swojego konta w domenie Microsoft (np. kowalski.jan@outlook.com), a następnie aktywowac pakiet Office tym właśnie aliasem.