Pomagamy zaistnieć w internecie

Wykonujemy i wdrażamy strony internetowe:

  • statyczne, o niezmiennej lub rzadko zmienianej zawartości, pełniące rolę wizytówki
  • dynamiczne, typu CMS (Content Management System), o dowolnie modyfikowalnej zawartości, w oparciu o Joomla!
  • biuletyny informacji publicznej BIP, zgodne z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, w oparciu o system SmodBIP

Dodatkowo pomagamy również w wyborze domeny i usługi hostingowej, lub udostępniamy miejsce na naszym serwerze.

Wykonaliśmy lub wdrożyliśmy już następujące strony: